Nykøbing

Lokalplaner for Nykøbing

Lokalplan 17.2 for et område ved Soelbergs plantage

Lokalplan 17.4 for et ormåde ved Ole Rømersvej (Dueholm Mark)

Lokalplan 17.5 for et boligområde ved Snerlevej

Lokalplan 17.6 for et boligområde øst for Kjærgårdsvej

Lokalplan 17.9 for et område ved Faarup

Lokalplan 17.10 for Morsø kommunes administrationsbygning

Lokalplan 17.11 for et boligområde ved Blåbærvej

Lokalplan 17.12 for et boligområde ved Strandhuse

Lokalplan 17.14 for Granskovvej i Nykøbing

Lokalplan 17.18 for et boligområde ved Fuglsøparken

Lokalplan 17.19 for et boligområde ved Lupinvej

Lokalplan 17.20 for et område ved Markedsgade i Nykøbing

Lokalplan 17.23 for Faarupparken og Rønnebærvej 

Lokalplan 17.24 for et område ved Holmen i Nykøbing

Lokalplan 17.29 for Mågevej og Fasanvej

Lokalplan 17.33 for Ringsgadekarréen

Lokalplan 17.34 for Færkestræde

Lokalplan 17.38 for Nørregade - Østergade

Lokalplan 17.39 for et grønt område ved Fuglsøparken

Lokalplan 17.41 for MC Holmsskolekaréen 

Lokalplan 17.42 for ældreboliger ved Klosterfjorden

Lokalplan 17.45 for et boligområde ved Rolstrup

Lokalplan 17.47 et område ved Kærvej

Lokalplan 17.50 for Østergade og Strandvejen

Lokalplan 17.51 for et boligområde ved Thorsdal og Skjelholm

Lokalplan 17.52 - Inspirationsguide

Lokalplan 17.52 for facader i Nykøbing bymidte (gågaden)

Lokalplan 17.54 Kraftvarmeværk ved Kjærgårdsvej

Lokalplan 17.56 Bolig- og fritidsområde ved Havevej og Porsvej

Lokalplan 17.58 for et boligområde ved Janus Tofts Gyde

Lokalplan 17.59 for køreteknisk anlæg i Nykøbing

Lokalplan 17.64 for karréen ved Dueholm Kloster

Lokalplan 17.65 for et Parkeringshus ved Jernbanevej

Lokalplan 17.67 for et område ved Nørrebro

Lokalplan 17.68 for et område ved Teglværksvej Nykøbing Nord

Lokalplan 17.71 for et institutionsområde ved Mågevej og Fasanvej

Lokalplan 17.74 for Næssundsvej forlængelse

Lokalplan 17.76 for Fiskerbyen i Nykøbing

Lokalplan 17.77 for et område omkring Jernstøberiet i Nykøbing

Lokalplan 17.78 for et boligområde ved Overgård i Nykøbing

Lokalplan 17.79 for et område på Ørodde

Lokalplan 17.81 for et erhvervsområde ved Limfjordsvej og Nørrebro

Lokalplan 17.82 for et område ml. Elsøvej og Næssundvej - Golfbane og kolonihaver

Lokalplan 17.86 for et centerområde ved Limfjordsvej

Lokalplan 17.87 for et forskningscenter på Ørodde

Lokalplan 17.88 for et centerområde ved Færøvej

Lokalplan 17.91 for en villapark ved Hammervej

Lokalplan 17.92 for et erhvervsormåde ved Limfjordsvej og NA Christensensvej

Lokalplan 17.92a tillæg til lokalplan 17.92 for et erhvervsområde ved Limfjordsvej og NA Christensensvej

Lokalplan 17.93 for et boligområde ved Nykøbing Havn

Lokalplan 17.96 for et erhvervs- og centerområde i Nykøbing

Lokalplan 17.99 for Skomagerhuset i Nykøbing

Lokalplan 17.100 for golfbanen i Nykøbing nord

Lokalplan 17.101 for et plejecenter ved Elsøvej

Lokalplan 17.102 for Løvbjergkarreen

Lokalplan 17.102A Udvidelse af butiksareal, Nykøbing

Lokalplan 17.103 for et boligområde mellem Fruevej og Ternevej

Lokalplan 17.104 for Morsø Ungdomsgård og Dueholmskolen

Lokalplan 17.105 for Limfjords Kompagniet

Lokalplan 17.106 for Pilestrædet 

Lokalplan 17.107 Rolstrupparken

Lokalplan 17.108 for et boligområde ved Filtenborggade

Lokalplan 17.110 for et boligområde ved Hammervej

Lokalplan 17.111 for tankanlæg ved Limfjordsvej

Lokalplan 17.112 for et centerområde i Grønnegade

Lokalplan 17.115 for detailhandel i Vestergade

Lokalplan 17.117 for Centerområde ved Aabro Fald

Lokalplan 17.119 for et butiksområde på Fruevej

Lokalplan 17.125 for offentlig formål og boliger i Strandparken

Lokalplan 17.126 for et boligområde ved lystbådehavnen

Lokalplan 17.127 for Dueholm Klosterpark

Lokalplan 17.128 for et område til renseanlæg mv.

Lokalplan 17.129 Jens Juhls Kaj - Garageanlæg

Lokalplan 17.130 Genbrugscenter og Materielgård

Lokalplan 17.131 Solvarmeanlæg og varmeværk, Nykøbing M

Byplanvedtægt nr. 3 for Dalvænget

Byplanvedtægt nr. 5 Arealer ved Gasværksvej

Byplanvedtægt nr. 7 for Faarup vest

Se også

Mors Mobil

Få inspiration til at opleve Mors
sms Mors til 1980 eller læs her

Find medarbejder

Søg på en medarbejder