Rastepladser

Politikerne lover:
 
Morsø Kommune vedligeholder de offentlige p-pladser og rastepladser, så de altid er pæne og ryddelige. Det er et mål, at fastboende såvel som turister kan nyde den medbragte mad og kaffe i smukke omgivelser.

Tidsforbrug: 
 
Parkafdelingen vedligeholder året rundt kommunens mange rastepladser og p-pladser samt ca. 60 andre offentlige arealer uden for bygrænsen.

Kommunens indsats:
 
Parkafdelingen tilser alle rastepladser en gang om ugen fra april til oktober. Her klipper vi græsset, tømmer affaldskurve og samler papir og andet affald op fra jorden. Om nødvendigt reparerer vi borde, bænke og fodhegn.

To gange om året fejer vi alle vores asfalterede p-pladser, og en gang årligt bliver buske og hække beskåret. Større beskæringsarbejder udføres altid i vinterhalvåret.

Hvert 2. eller 3. år bliver borde, bænke og fodhegn malet. I vinterhalvåret hjemtager vi alle ikke-fastgjorte borde og bænke for at skåne dem mod vind og vejr.

Anden pleje: 

Vi holder asfaltkanter og rendesten fri for ukrudt med kemiske midler.

Alle plantebede bliver hakket og revet efter behov, og hvert forår får alle bede et mindre skud kunstgødning.

Din indsats: 

Rastepladser og p-pladser i Morsø kommune skal ikke fremstå som lossepladser. Vi beder dig derfor om ikke at efterlade fyldte affaldssække, gamle møbler, bilvrag eller andet skrot på pladserne.

Kontakt: 

Jesper Sørensen på tlf. 99 70 72 18 eller 20516950.

Se også

Find medarbejder

Søg på en medarbejder