SFO

Der er skolefritidsordninger (SFO) på alle folkeskoler, og alle børn fra 0-3.klasse er garanteret en plads i SFOen på deres skole.

Formålet med SFO er, at give børnene et tilbud om et meningsfyldt ophold på skolen uden for den egentlige skoletid. Skolefritidsordningen skal derfor tilgodese børnenes sociale og personlige udvikling gennem leg og beskæftigelse.

Indmeldelse i skolefritidsordningen sker samtidig med skoleindskrivningen.

Udmeldelse af SFO;

Udmeldelsen fra SFO skal ske til Skoler og Dagtilbud via Digital pladsanvisning, med 1 måneds varsel. udmeldelsen skal være modtaget i Skoler og Dagtilbud senest den sidste i måneden.

Ændringer i timetal skal ligeledes ske til Skoler og Dagtilbud via Digital Pladsanvisning med 1. måneds varsel.

Forældrene skal selv indmelde barnet i tidlig SFO via Digital Pladsanvisning, såfremt der ikke ønskes fuldtidsplads efter sommerferien i SFO skal forældrene ligeledes meddele dette via Digital Pladsanvisning .  

Åbningstider

SFO er åben:

  • 5 første hverdage, hele året, med individuelle åbningstider for hver enkelt SFO.

SFO er dog lukket:

  • den 24.december og mellem jul og nytår.
  • dagen efter Kristi Himmelfartsdag.
  • grundlovsdag den 5.juni.
  • hele juli måned.

SFO er almindeligvis lukket, når børnene er til undervisning.