Skole

Kort om folkeskolereformen
I Morsø Kommune arbejder alle ansatte med en ny form for folkeskole. Folkeskolereformen skaber nye muligheder for trivsel og dygtigere elever, og Morsø Kommune arbejder målrettet med hovedpunkterne i folkeskolereformen, som blandt andet er:

 • Mål- og resultatstyring
 • Omdrejningspunktet for alle aktiviteter er den enkelte elevs læring
 • Skoleudvikling og undervisning skal være baseret på viden og forskningsresultater
 • Fysisk aktivitet og praktisk undervisning skal have en central plads i en varieret hverdag
 • Der skal ske en øget inddragelse af IT i undervisningen
 • Folkeskolen skal forstås som "den åbne skole", der samarbejder med kulturinstitutioner, foreninger, ungdomsskole, erhvervsliv og med lokalsamfundet generelt.
Generel info
Morsø skolevæsen, er en fælles folkeskole, som består af fire skoler med hver deres særpræg.
Skolernes primære opgave er, at skabe gode læringsbetingelser, som kan fremme læringen for alle børn. Samtidig med, at børnene udvikler personlig ansvarlighed i et fællesskab.
Skolernes undervisning sker efter undervisningsministeriets vejledende bestemmelser om læseplaner for de enkelte fag og målsætningen for Morsø skolevæsen.

Pædagogikken i Morsø skolevæsen bygger på en inkluderende helhedsopfattelse af barnet. Med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, ønsker vi, at være med til at skabe hele og livsduelige mennesker, som tror på deres egne evner og muligheder.

Skolernes aktiviteter og undervisning udvikles i et tæt samarbejde mellem børn, forældre og medarbejdere.

Morsø Kommune har vedtaget fælles målsætninger for kommunens skolevæsen på disse områder:

 • indskoling.
 • helhed og sammenhæng.
 • arbejdsformer – pædagogisk miljø.
 • kompetencemål.
 • børn med særlige behov.
 • skolens miljø.
 • forældrene og skolen.
 • rødder og udsyn.
 • udskoling.

 • skolen som arbejdsplads.

 • bygninger og faciliteter.

Målsætningerne skal de kommende år omsættes til handling i hele skolevæsenet. Skolernes arbejde med målsætningerne skal synliggøres og dokumenteres i virksomhedsplaner og årsberetninger.